Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 07:00-02:00, Κυριακές-Αργίες: 08:00-02:00
Χρεώσεις: 1η ώρα 4,00 €
Κάθε επόμενη: 2,00 €
Διανυκτέρευση: Από 22:00-09:00: 10 € (μετά τη διανυκτέρευση κάθε επόμενη ώρα: 1 €)