Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ», το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στη  συλλογική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας. Έχοντας την πεποίθηση ότι η εταιρεία αποτελεί οργανικό μέλος ενός ευρύτερου επιχειρηματικού και κοινωνικού δικτύου, στο πλαίσιο του οποίου η ευημερία του ενός είναι προϋπόθεση για την επιτυχία όλων, οι δράσεις του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οινοποιείου ΚΕΧΡΗΣ έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και βιώσιμου μέλλοντος για όλο το δίκτυο των συνεργατών.