Δωρεάν μεταφορά, σταθμούς εργασίας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και ανάδειξη και προώθηση των επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις προβλέπεται να υποστηρίξει η Μονάδα Προσβασιμότητας, η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ειδικότερα, η Μονάδα Προσβασιμότητας θα παρέχει συστηματικά τις οκτώ σημαντικές υπηρεσίες: 1. Υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία. Δωρεάν μεταφορά των φοιτητών με αναπηρία (κυρίως χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων ή/και τυφλών φοιτητών) από την οικία τους στο πανεπιστήμιο και αντίστροφα, με τη χρήση ειδικού αυτοκινήτου μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. 2. Δημιουργία δύο σταθμών εργασίας – σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – πλήρως εξοπλισμένων με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές και λογισμικά για φοιτητές με αναπηρία. 3. Υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων για άτομα με πρόβλημα όρασης. 4. Υπηρεσία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών με αναπηρία και υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία. 5. Υπηρεσία ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. 6. Υπηρεσία παρακολούθησης και βελτίωσης της προσβασιμότητας χώρων του πανεπιστημίου. 7. Υπηρεσία καταγραφής αναγκών των φοιτητών με αναπηρία. 8. Υπηρεσία επιμόρφωσης και υποστήριξης καθηγητών, συμβούλων φοιτητών με αναπηρία και υπαλλήλων γραμματειών Τμημάτων του πανεπιστημίου.

Όπως επισημαίνει ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου δημιουργίας της Μονάδας Προσβασιμότητας, καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανη, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, «στόχος της προσπάθειας είναι να παρέχουμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι διακρίνονται για τις διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις τους, ισότιμη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή στις ακαδημαϊκές σπουδές και στη “ζωή” της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα ενισχύσουν και θα συστηματοποιήσουν ακόμη περισσότερο το φιλικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια για όσους φοιτητές και φοιτήτριες το έχουν  ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν και τις προϋποθέσεις και για την ανάδειξή τους και την καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία με τις δικές τους δυνάμεις».

Το έργο της δημιουργίας Μονάδας Προσβασιμότητας υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πηγή: Foititikanea.gr