Καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό των λογοτύπων του προκηρύσσει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ) και σε αυτό το πλαίσιο απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Νοεμβρίου.

Τι ζητάει ο οργανισμός; 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για την παραγωγή των παρακάτω: Ελληνικό λογότυπο με το ακρωνύμιο ΟΣΕΘ, γραφικό και την πλήρη επωνυμία στα ελληνικά, αγγλικό λογότυπο με το ακρωνύμιο «ΤheΤΑ», γραφικό και την πλήρη επωνυμία στα αγγλικά και συνδυασμένο ελληνικό και αγγλικό λογότυπο με συνοδευτικό γραφικό, το οποίο θα περιλαμβάνει το ελληνικό και το αγγλικό ακρωνύμιο (χωρίς την πλήρη επωνυμία).
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και οι συμμετοχές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15:00 στα γραφεία του ΟΣΕΘ και ηλεκτρονικά στο [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2310 483070 από τις 8:00 έως τις 16:00. Πληροφορίες: [email protected]