Η ιστορία ξεκινάει το 1987, όταν μπήκαν τα πρώτα θεμέλια του ξενοδοχείου που αρχίζει σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση.


Τον Ιούνιο του 1989 αρχίζει η λειτουργία του με μεμονωμένους αρχικά πελάτες, ενώ τα επόμενα χρόνια η τουριστική κίνηση και δραστηριότητα του ξενοδοχείου αυξάνεται. Η επέκταση του έγινε πράξη το 1994. Η πρώτη ανακαίνιση έγινε το 2001, που πέραν της ανανέωσης, «αναβάθμισε» το ξενοδοχείο από τριών, σε τεσσάρων πλέον αστέρων.


Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι από το 2005 επίσημο μέλος των “small elegant hotels of the world”, μιας παγκόσμιας αλυσίδας με διεθνές κύρος. Το σπουδαιότερο όμως βήμα στην εξέλιξη του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε το χειμώνα του 2007-2008 με μία ριζική ανακαίνιση. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι όλοι οι χώροι του είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000.

Περιοχή:
Πευκοχώρι, Χαλκιδική