Στην κορυφή των ακροαματικοτήτων το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός για τρεις δεκαετίες στην Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις της Focus Bari για την περίοδο από 16/4 με 2/9 2019, το Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι πρώτο με 14,0%.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η ακροαματικότητα στον Νομό Θεσσαλονίκης εξετάζεται μεταξύ μόνιμων κατοίκων του Νομού ηλικίας 13-70 χρονών. Τα αποτελέσματα της μέτρησης προέρχονται από τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 16/4-2/9 2019. Διακοπή της έρευνας έγινε στα διαστήματα 23/4-6/5 λόγω Πάσχα και 30/7-26/8 λόγω του καλοκαιριού.

Το δείγμα της έρευνας για την περίοδο αυτή ήταν 3.920 άτομα και επιλέχθηκε από σταθερά τηλέφωνα που αντιστοιχούν στις περιοχές που καλύπτει η έρευνα, με τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας, ακολουθώντας για την επιλογή του ερωτώμενου ποσοστώσεις ως προς το φύλο χ ηλικία και περιοχή κατοικίας.

Τα αποτελέσματα από το δείγμα αυτό, σταθμίστηκαν ως προς το φύλο χ ηλικία, περιοχή κατοικίας, με πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2018, τα οποία προκύπτουν από τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (2011) προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσεις αλλαγής του πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για τον μόνιμο πληθυσμό στον Ν. Θεσσαλονίκης.

Δείτε αναλυτικά τις ακροαματικότητες από 16/04 έως 02/09:

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ