Επανεκκινεί το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Νεάπολης Συκεών, στοχεύοντας στη στήριξη 150 οικονομικά αδύναμων πολιτών, τουλάχιστον, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Το Κ.Φ. είναι ενταγμένο στην κοινωνική πολιτική του δήμου, εντοπίζεται στην οδό Αγίου Στεφάνου 26 στη Νεάπολη, και θα δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πρόκειται για μια δομή κατά της φτώχειας που λειτούργησε επί πενταετία εξυπηρετώντας χιλιάδες απόρους, άνεργους και ανασφάλιστους δημότες, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη προσωρινά μετά τις αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα με την κατάργηση αρκετών δομών.

Σήμερα με το νέο καθεστώς το Κ.Φ. αποτελεί μέρος της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών», που περιλαμβάνεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο κανονισμός λειτουργίας του Κ.Φ. δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό σε όλους τους κατοίκους του δήμου που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι/ες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), ανασφάλιστα άτομα καθώς και δικαιούχους εθνικής προστασίας).

Αιτήσεις θα γίνονται στην κοινωνική υπηρεσία του Κ.Φ. κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στη Νεάπολη (Αγ.Στεφάνου 26) και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Συμβουλευτικό Σταθμό στις Συκιές (8 π.μ.- 4 μ.μ.).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:

  • αντίγραφο ταυτότητας,
  • βεβαίωση συμμετοχής σε ΚΕΑ ή πρόσφατο εκκαθαριστικό και λογαριασμός ΔΕΚΟ από όπου να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοικος του δήμου

Υπεύθυνη της πράξης είναι η Μάρω Βασσάρα, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας του δήμου Νεάπολης-Συκεών
Πληροφορίες:
Μαίρη Τσιρίκα, κοινωνική λειτουργός του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου
-Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (8π.μ.-4μ.μ.) στο Κοινωνικό Φαρμακείο – Τηλ.: 2310.514706 -Τρίτη, Πέμπτη (8π.μ.-4μ.μ.) στο Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών – Τηλ.: 2313.313151

Πηγή: http://www.alpha965.gr