Την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δράση στοχεύει στην ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και γενικότερα στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η διαδικασία

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα περισυλλέγει, τα οχήματα προκειμένου να ανακυκλωθούν, εφόσον αυτά δεν αποσύρονται από τους ιδιοκτήτες τους. Για κάθε όχημα που θα αποσύρεται, θα εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.), με σκοπό την οριστική διαγραφή του από το μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιλέξει την εταιρεία που θα περισυλλέγει και θα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της, με δικά της μέσα, τα οχήματα που θα έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, ενώ, παράλληλα, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, θα έχει τη δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου, προκειμένου να οδεύουν προς ανακύκλωση όλα τα επί μέρους εξαρτήματα του Ο.Τ.Κ.Ζ., όπως οι μπαταρίες, ο χάλυβας, ο σίδηρος και τα πλαστικά μέρη.

Το οικονομικό όφελος 

Η διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα έτος, μετά από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σχετικής σύμβασης. Το οικονομικό όφελος που θα προκύπτει για το Δήμο βάσει της σύμβασης ορίζεται ως εξής:

-80€ ανά τεμάχιο για επιβατικά Ι.Χ
-150€ ανά τεμάχιο για φορτηγά Ι.Χ.

Στατιστικά

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα στις έξι δημοτικές κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε πάνω από 2.000. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του δήμου, αρμόδιο για θέματα Καθαριότητας, Θωμά Ψαρρά, μόνο το 2017 έχουν γίνει 930 καταγγελίες από δημότες για εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους των κοινοτήτων. Σε αυτά πραγματοποιήθηκαν 630 επικολλήσεις και αποσύρθηκαν τελικά μόλις τα 93. Τα τελευταία τρία χρόνια περισυλλέχθηκαν περίπου 400 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.