Ένα ενδιαφέρον online εργαλείο παρέχει η Eurostat. Και απαντά στην ερώτηση «How does your income compare to others?». Μπαίνοντας λοιπόν στο europa.eu μπορείς με ένα κλικ να βάλεις τον μισθό σου και να δεις πόσοι βγάζουν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα από εσένα στην χώρα σου. Με βάση το εισόδημα του νοικοκυριού.

Πού βρίσκεται λοιπόν το νοικοκυριό σας; Ανάμεσα σε εκείνα με το υψηλότερο εισόδημα ή ανάμεσα σε εκείνα με το χαμηλότερο εισόδημα στη χώρα σας;

Μπορείς να χρησιμοποίησες το διαδραστικό εργαλείο εδώ. Και να πάρεις την απάντηση.

Πηγή: itspossible.gr