Θέμα χρόνου είναι η δημοσιοποίηση της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού για είσοδο ιδιώτη στο Μετρό Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ (292 εκατ. ευρώ η εκτίμηση) για τον οποίο υπήρχε η εκτίμηση ότι μπορεί να «βγει» στα τέλη του καλοκαιριού 2022.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στη χώρα μας που θα ανατεθεί η διαχείριση συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτη με ΣΔΙΤ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει για 12 έτη τη συντήρηση των 18 σταθμών, δηλαδή τόσο την κύρια γραμμή όσο και την επέκταση προς Καλαμαριά, των σταθμών, τη λειτουργία του μετρό, τα κόστη, τη διαχείριση του συστήματος συλλογής κομίστρου. Η Αττικό Μετρό θα αναλάβει την επίβλεψη του ιδιώτη και τη διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια (ή/και άλλες πηγές). Προβλέπεται καταβολή στον ιδιώτη ετήσιας πληρωμής διαθεσιμότητας, η οποία υπολογίζεται σε 37,25 εκατ. ευρώ (292 εκατ. ευρώ στο σύνολο της 12ετίας) και απόδοση στο Δημόσιο των υπολοίπων.

Η Σύμπραξη θα αφορά στη Λειτουργία και Συντήρηση του δικτύου και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο για τη βασική γραμμή όσο και για την επέκταση προς Καλαμαριά, καθώς και του τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ εξασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ο κίνδυνος διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφέρεται στον ΙΦΣ, χωρίς καμία ευθύνη και πρόσθετο κόστος να βαρύνει το Δημόσιο, ενώ η αμοιβή του αναδόχου θα συνδέεται με την ποιότητα των υπηρεσιών.

Πηγή insider.gr