Αξιοποίησε σήμερα επιδότηση 40% στα δίδακτρα

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του Mediterranean College ήταν το αποτέλεσμα μιας ακόμη στρατηγικής και αποκλειστικής συνεργασίας του 1ου Ιδιωτικού Κολλεγίου της Ελλάδας, με ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Manchester Metropolitan University. Αποτέλεσμα αυτής είναι η παροχή στην Ελλάδα δύο κορυφαίων προγραμμάτων Bachelor στη Φυσικοθεραπεία και στη Λογοθεραπεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Manchester Metropolitan University βρίσκεται στο TOP20 σε σπουδές Φυσικοθεραπείας και στο TOP10 σε σπουδές Λογοθεραπείας, σύμφωνα με τον Βρετανικό Πανεπιστημιακό Οδηγό «The Complete University Guide».

Το Mediterranean College δέχεται νέες αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και προσφέρει δυνατότητα μερικής υποτροφίας 40% σε απόφοιτους Λυκείου, απόφοιτους ΙΕΚ και φοιτητές (για περισσότερες πληροφορίες: 210-8899600, [email protected]www.medcollege.edu.gr)

Τα προγράμματα

  • Έχουν τετραετή διάρκεια, είναι αναγνωρισμένα ως επαγγελματικά ισοδύναμα των ΤΕΙ και πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος σε Ελλάδα και Βρετανία.
  • Είναι τα μοναδικά που διδάσκονται στα Ελληνικά (1ο και 2ο έτος) και στα Αγγλικά (3ο και 4ο έτος) και εξασφαλίζουν ομαλή μετάβαση στη γλώσσα. Η άριστη γνώση της Αγγλικής  είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και δημιουργεί δίγλωσσους επαγγελματίες υγείας, διεθνώς ανταγωνιστικούς.
  • Είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα που δίνουν έμφαση στη χρήση σύγχρονων, επίκαιρων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων (Evidence Based Practice) και στην διεπιστημονική προσέγγιση & κατάρτιση των φοιτητών.

Διεξάγονται σε υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, εγκεκριμένες από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο (Εργαστήρια Ακοής, Ανάλυσης Ομιλίας & Φωνής, Γλωσσικής Ανάπτυξης & Μαθησιακών Δυσκολιών, Νευρογενών Γλωσσικών Δυσκολιών, Φυσικοθεραπείας, Ηλεκτροθεραπείας, Νευρολογικής Αποκατάστασης, Κινησιοθεραπείας, Γυμναστήριο).
Περιλαμβάνουν κλινική άσκηση (700-1.000 ωρών) σε μεγάλα και αναγνωρισμένα κέντρα και φορείς και είναι τα μοναδικά που εξασφαλίζουν διαρκή και ουσιαστική εποπτεία – παρακολούθηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης.

Για φοιτητές και επαγγελματίες Υγείας που αναζητούν εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η Αθλητική Φυσικοθεραπεία και η Δυσφαγία, το Mediterranean Professional Studies παρέχει σύγχρονα και διεθνώς πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών:

Επικοινώνησε σήμερα για περισσότερες πληροφορίες

Mediterranean College

Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, τηλ.: 2310 287779

Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, τηλ.: 210 8899600

www.medcollege.edu.gr

[email protected]