Ξενοδοχεία
Aeolos, Καμαριώτισσα, Τ: 25510 41595, 41795
Kastro, Παλαιόπολη, Τ: 25510 89400
Kaviros, Θέρμα, Τ: 25510 98277
Mariva, Θέρμα, Τ: 25510 98230, 98258

Camping
Varades, T: 25510 98291

Info
Δήμος Σαμοθράκης, Τ: 25510 41218
Αγροτικό Ιατρείο Χώρα, Τ: 25510 41217
Αγροτικό Ιατρείο Καμαριώτισσα, Τ: 25510 41376
Αστυνομικό Τμήμα, Τ: 25510 41303
Λιμεναρχείο, Τ: 25510 41305