Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 24 h
Χρεώσεις: Πρώτη ώρα 4 €, 2η ώρα 4€, Κάθε επόμενη: 2 €
                     Νυχτερινό τιμολόγιο: 21:00-09:00: 5 €
                     Κυριακή; 1€ / ώρα (Εκτός από εργάσιμες Κυριακές)
Θέσεις: 470 με τα 4 υπόγεια παρκινγκ