Παρατηρητήριο διαχείρισης της παράκτιας ζώνης δημιουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.

Πώς θα λειτουργεί το παρατηρητήριο

Όπως ανέφερε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας, κατά την ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για το θέμα, μέσω του παρατηρητηρίου θα συλλέγονται δορυφορικά δεδομένα για την κατάσταση των ακτών όλης της ακτογραμμής της Περιφέρειας, από την Πιερία μέχρι τη Χαλκιδική και τις Σέρρες, αλλά και δεδομένα από το πεδίο, μέσω ενός πλωτήρα που θα εγκαθίσταται σε διαφορετικά σημεία και θα καταγράφει μετρήσεις για τα ρεύματα του νερού, τον κυματισμό, τα μετεωρολογικά δεδομένα και άλλα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται σε μια βάση δεδομένων που θα εγκατασταθεί στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα παραμετροποιούνται προκειμένου οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να γνωρίζουν σε ποια συγκεκριμένα σημεία υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.

Μετρήσεις διάβρωσης των ακτών

Ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι φαινόμενα διάβρωσης έχουν εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική (την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και την Ιερισσό) αλλά και στις περιοχές του Σταυρού, του Καλοχωρίου και της Μηχανιώνας. Για τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων, διευκρίνισε ότι θα επιτρέψει στις υπηρεσίες να έχουν γνώση της εξέλιξης των διαβρωτικών φαινομένων στην ακτογραμμή της Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ενώ για τις επιτόπου μετρήσεις εξήγησε ότι θα γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία, όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα και θα εγκαθίσταται ο πλωτήρας για την καταγραφή της κατάστασης.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το παρατηρητήριο και όλων των άλλων συστημάτων που λειτουργούν και καταγράφουν τη στάθμη και τα χαρακτηριστικά των υδάτινων συστημάτων των ποταμών ή τα δεδομένα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των καταγραφών θα κοινοποιούνται στους αρμόδιους Δήμους, ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάσουν σχετικές μελέτες για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης.

Σημειώνεται ότι η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε, σε προηγούμενη συνεδρίασή της, τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο της προμήθειας εξοπλισμού του συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ