Πενταετή πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό έλαβε το Τμήμα  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση «Λογιστικής – Φοροτεχνικής», του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πιστοποιήθηκε από την Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την χρονική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2022.

Η πιστοποίηση, που ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του Τμήματος, αφορά την απαλλαγή των αποφοίτων της κατεύθυνσης από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τις ενότητες από F1 έως F7 της ACCA, καθώς ο εν λόγω διεθνής οργανισμός θεωρεί πλέον ότι το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει το πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τις απαιτήσεις των εξετάσεων αυτών, οι οποίες οδηγούν στον διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο του «Πιστοποιημένου Ορκωτού Λογιστή» (Certified Chartered Accountant).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ