Στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εναπόκειται αν θα καταβάλει το δώρο Πάσχα την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου στους εργαζόμενους εάν αυτή πλήττεται βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους υποχρεωτικά με εντολή δημόσιας αρχής και όσες έχουν πληγεί βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Ακόμη και αν στις επιχειρήσεις που πλήττονται υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν, κανονικά υποχρεούται και γι’ αυτούς να καταβληθεί το δώρο Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, φυσικά ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει και νωρίτερα ή και μέχρι την μεγάλη Τετάρτη.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή της σύμβασης εργασίας

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή της σύμβασης εργασίας δε θα πάρουν ολόκληρο το δώρο από τον εργοδότη τους αλλά όσο αντιστοιχεί πριν την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους. Το υπόλοιπο ποσό θα τους καταβληθεί από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει μέσω του Συστήματος supportemployees.yeka.gr.

Αυτό σημαίνει πως οι εργοδότες θα καταβάλλουν το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την στιγμή της αναστολής – είτε με κρατική εντολή είτε με απόφαση του εργοδότη – ενώ το κράτος θα συμπληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Η αναστολή για τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ, αλλά μένουν ανοιχτές διαρκεί για 45 ημέρες.

Για παράδειγμα, μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή στις 18 Μαρτίου ο εργοδότης θα καταβάλλει το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 17 Μαρτίου, ενώ το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 18 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Η καταβολή του δώρου Πάσχα θα γίνει μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπου έχουν αναρτηθεί οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή, να υπολογίσει το κράτος το ποσό του δώρου που υπολείπεται και να το καταβάλει στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Στη καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορούν να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανέστειλαν την λειτουργία της επιχείρησης τους με κρατική εντολή και θα το δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έως τις 10 Απριλίου και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και ανέστειλαν τις συμβάσεις μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους και το δηλώσουν στην ΕΡΓΑΝΗ έως τις 20 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ της λίστας του υπουργείου Οικονομικών οφείλουν να καταβάλουν κανονικά το δώρο έως τις 15 Απριλίου, διαφορετικά ενεργοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ