Το metamatic:taf με ενθουσιασμό ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου φυσικού χώρου συνεύρεσης και πολιτιστικής δράσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα λειτουργήσει παράλληλα με τον αγαπημένο πια χώρο της Αθήνας, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες και διαμορφώνοντας τη δική του ιδιαίτερη ταυτότητα. Με σημείο αναφοράς τις αξίες που χαρακτηρίζουν συνολικά το εγχείρημα του metamatic:taf, ο χώρος θα αποτελέσει έναν ανεξάρτητο φορέα υλοποίησης εκδηλώσεων από όλο το φάσμα του πολιτισμού δίνοντας έμφαση στο διάλογο μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών και την προώθηση διεπιστημονικών διερευνήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ