Οι μαθητές στα σχολεία του Δήμου Παύλου Μελά κάνουν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των κατοίκων της πόλης μας. Και το καταφέρνουν μέσα από μια δράση, ένα οικολογικό πρόγραμμα που ακούει στο όνομα «Διαλογή στην Πηγή» και περιλαμβάνει την εκπαίδευση 7.500 μαθητών και 152 εκπαιδευτικών σε θέματα Ανακύκλωσης.

Είναι ευχάριστο να βλέπουμε μαθητές σε σχολεία της πόλης μας να επιδιώκουν την αναβάθμιση της ζωής τους με τρόπο οικολογικό. Άτομα νεαρής ηλικίας να προσπαθούν να δίνουν μαθήματα οικολογικής συνείδησης.

Η Μαθητές ανακυκλώνουν σε 3 κάδους

Στα σχολεία του Δήμου Παύλου Μελά, εδώ και 2 μήνες, οι μαθητές ανακυκλώνουν σε 3 διαφορετικούς κάδους. Η δράση γίνεται μέσα στα σχολεία συλλέγοντας ξεχωριστά στον κίτρινο κάδο το χαρτί, στο μπλε κάδο το αλουμίνιο και στον κόκκινο κάδο το πλαστικό.

Είναι το πρώτο πανελλαδικά πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή που εφαρμόζεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα και βάσει ειδικής σύμβασης του Δήμου Παύλου Μελά με την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, όπου παραχωρήθηκαν 240 ειδικοί διαφορετικού χρώματος κάδοι.

Οι μαθητές ανακυκλώνουν, σχολεία Δήμου Παύλου Μελά

Ενημερωτικές ημερίδες και συλλογή απορριμμάτων

Από τις αρχές της φετινής σχολικής χρονιάς έγιναν τρεις διαφορετικές ενημερωτικές  ημερίδες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος. Σε κάθε σχολείο ορίζεται εκπαιδευτικός ως συντονιστής του προγράμματος και ομάδα ανακύκλωσης μαθητών σε κάθε τμήμα που αλλάζει κυκλικά κάθε εβδομάδα. Τους προηγούμενους μήνες ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, που αφορούσαν στο διαγωνισμό και τις σχετικές εγκρίσεις για να μπορούν να πωλούνται πλέον ως προϊόντα τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια των μαθητών. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τα σχολεία γίνεται μία φορά την εβδομάδα από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παύλου Μελά. Τα υλικά αποθηκεύονται σε ειδικά press containers ανακύκλωσης, ενώ τα έσοδα που προκύπτουν  από την πώληση τους επιστρέφονται  αναλογικά στα σχολεία για την κάλυψη μορφωτικών και άλλων αναγκών.

Συλλογή απορριμάτων, σχολεία Δήμου Παύλου Μελά

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Παύλου Μελά προωθώντας την Κυκλική Οικονομία. Απώτερος σκοπός του μέσω της βιωματικής προσέγγισης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών στην Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και σε δεύτερο στάδιο η εφαρμογή του προγράμματος στις γειτονιές του Δήμου παράλληλα με τη λειτουργία Πράσινων Σημείων. Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται και η συλλογή τηγανέλαιου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά.

Ετοιμάζονται οι αυριανοί ενεργοί πολίτες

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης μαζί με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος Σάκη Λαζαρίδη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) Αργύρη Μπούρα επισκέφθηκαν τα σχολεία και ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σημασία που έχει να προχωρήσει η νέα φιλοσοφία διαχείρισης των απορριμμάτων, ξεκινώντας μέσα από τις δράσεις του σχολείου έτσι ώστε να ετοιμάζονται οι αυριανοί ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά ενεργοί πολίτες. Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΝ Αργύρης Μπούρας ενημερώθηκε από τους μικρούς μαθητές συνεχάρη το Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη για την εξαιρετική πρωτοβουλία και τόνισε την αναγκαιότητα μέσα από τέτοιες καλές πρακτικές να εναρμονιστούμε το συντομότερο δυνατό στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων για καλύτερο Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής.