Σύμφωνα με την Cloudflare Radar, την υπερεσία που μετρά την δημοτικότητα των μεγάλων ιστότοπων, τα 10 πιο διάσημα site στο τέλος του 2020 ήταν τα εξής:

1) Google.com
2) Facebook.com
3) Microsoft.com
4) Apple.com
5) Netflix.com
6) Amazon.com
7) TikTok.com
8) YouTube.com
9) Instagram.com
10) Twitter.com

Ωστόσο, το τέλος του 2021 βρήκε έναν νέο βασιλιά στην κορυφή. Τον μαντέψατε;

Τα 10 πιο διάσημα site στο τέλος του 2021 ήταν τα εξής:

1) TikTok.com
2) Google.com
3) Facebook.com
4) Microsoft.com
5) Apple.com
6) Amazon.com
7) Netflix.com
8) YouTube.com
9) Twitter.com
10) WhatsApp.com

Ναι, το tiktok στην κορυφή…