Μια ευχάριστη είδηση μας περίμενε σήμερα το πρωί, μιας και μάθαμε ότι η εφορία προβαίνει σε διαγραφή οφειλών για 118.906 φορολογουμένους. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι η απόφαση αφορά οφειλές έως και του αστρονομικού ποσού των 10 ευρώ (!) ανά οφειλέτη. Κάτι είναι κι αυτό.

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ:

Οι οφειλές πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

⦁ Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.
⦁ Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.
⦁ Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.