Ένα ακόμη biscotto workshop με ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς θα παρουσιαστεί στο biscotto coffee+ στο Mediterranean Cosmos την Πέμπτη 21 Απριλίου.Και είναι η δραστική μείωση των ανείσπρακτων υπολοίπων πελατών σας, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών άρνησης και εξοικείωσης με όλα τα διαπραγματευτικά μέσα “πίεσης”. Η διατήρηση της επιχειρηματικής ταμειακής σας ρευστότητας, μέσα απ΄ την επιλογή και διατήρηση πελατών που αξίζουν την εμπιστοσύνη σας.

Αφορά κυρίως επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών (Λογιστηρίου, Πωλήσεων) που διαχειρίζονται υπόλοιπα πελατών.

Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα αναλυθούν:
-Ψύχραιμη αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητάς σας.
Οι σημερινοί σας χειρισμοί έχουν αποτελέσματα ή δε ξέρετε τι άλλο να κάνετε;
-Διατήρηση Καλών Σχέσεων με Πελάτες – Οφειλέτες.
Στερεότυπα που προκαλούν, αναστολές. Αξιοπρεπείς και πειστικοί
διάλογοι που παρακινούν, παρά αποθαρρύνουν.
-Τακτικές προσέγγισης Εισπράξεων.
Αξιολόγηση επισφαλών απαιτήσεων. Στάδια ολοκληρωμένης διεκδίκησης.
-Χειρισμός Δικαιολογιών, προφάσεων ή αντιρρήσεων.
Τακτικές διαπραγματεύσεων, περιεχόμενο διαλόγων, είδη επιστολών.
-Οργάνωση “Χαρτοφυλακίου Βερεσέδων.”
Διαμόρφωση & Τήρηση πλάνου τακτικών ενεργειών. Τήρηση αρχείου.
-Τα Νομικά σας Όρια και η προσφυγή σε υπηρεσίες Τρίτων.
Νόμοι που σας προστατεύουν και περιορίζουν.
-Επαναξιολόγηση αποτελεσμάτων και της Στάσης σας.
Προοδευτική μείωση κύκλου επανεμφάνισης οφειλών.
-Ομαδικές Ασκήσεις – Πρακτική Τεχνικών.
Εφαρμογή αρχών απ΄ τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Τι κερδίζετε με τη Συμμετοχή σας:
-Αυτοπεποίθηση για ένα ζήτημα “ταμπού” που αφορά μόνον εσάς.
-Εμπρόθεσμες εξοφλήσεις με “κοινού νου” πρωτοβουλίες.
-Διαδικασίες για λιγότερες οχλήσεις – υπενθυμίσεις.
-Ευχέρεια διάκρισης μεταξύ επιμονής & συμβιβασμού.
-Επιδέξιος χειρισμός αντιπαράθεσης, άρνησης & απόρριψης.
-Ελάττωση παραπόνων & διατήρηση αξιόπιστης πελατείας.

Εισηγητής:
Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Εκπαιδευτής, Ομιλητής και Συγγραφέας. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και κάτοχος Μ.Β.Α (Η.Π.Α), με ειδίκευση στο Marketing. Διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία, καθώς είναι πιστοποιημένος σε φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ, ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ. Εισηγείται πλήθους πρωτοποριακών προγραμμάτων Marketing, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.

Info
biscotto coffee+ (Mediterranean Cosmos
Πέμπτη 21 Απριλίου
Έναρξη: 20:15
Είσοδος ελεύθερη
Facebook event: ΕΔΩ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις 20:00 δεν υπάρχει χρέωση στο parking του Mediterranean Cosmos

Μπορείτε να κάνετε κράτηση τηλεφωνικά στο 2310253878 ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα κράτησης.

Φόρμα Κράτησης