Κατά τη διάρκεια της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ενεκρίθη η εκτέλεση, καθώς και ο τρόπος δημοπράτησης για την κατασκευή παιδικών χαρών στις περιοχές της Τούμπας  και του Χαριλάου. Το ύψος του προϋπολογισμού φτάνει τις 445.000€.

Οι κατασκευή των παιδικών χαρών

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται η κατασκευή 2 παιδικών χαρών σε δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Ευαγόρα 32, στην περιοχή της Άνω Τούμπας στην 4η Δημοτική Κοινότητα, καθώς και σε τμήμα του χώρου πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κορίνθου, Παπάφη, Στρ. Γενναδίου και Οδυσσιτών στην 5η Κοινότητα, ώστε οι νέες παιδικές χαρές να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις για την πιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Οι στόχοι της μελέτης

Ως βασικοί στόχοι της μελέτης τέθηκαν:

  • Η δημιουργία ασφαλούς και επισημασμένου (για τη συγκεκριμένη χρήση) υπαίθριου χώρου με κατασκευή περίφραξης και ελεγχόμενης εισόδου
  • Σχεδίαση του χώρου που να ενισχύει, μεταξύ άλλων, την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των παιδιών με την εξασφάλιση λειτουργικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών συνθηκών
  • Η δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης και κίνησης καθώς και χώρων πρασίνου υψηλής και χαμηλής βλάστησης
  • Ο σωστός και επαρκής φωτισμός των χώρων με την κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  • Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών παραμονής για τους συνοδούς των παιδιών με την τοποθέτηση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικών, δοχείων απορριμμάτων, βρύσης, σκιάστρων

Η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα και Κορίνθου», θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης.

Κεντρική Φωτογραφία: Παιδική χαρά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Ανακτήθηκε από: https://buff.ly/2EDSd7e