Δωρεάν εμβολιασμούς για την ιλαρά – ερυθρά – παρωτίτιδα – πραγματοποιεί, σε παιδιά και ενήλικες, το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης στα δημοτικά ιατρεία, μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Να τονίσουμε πως δίνεται έμφαση κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών αλλά και στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης εφήβων και ενηλίκων με σκοπό την εφαρμογή εμβολιασμών ή την εκτέλεση αναμνηστικών δόσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Δωρεάν εμβολιασμοί όσον αφορά τα παιδιά:

  • 1η δόση ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας στην ηλικία των 12 μηνών
  • 2η δόση 3 μήνες μετά την 1η ή -εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό – το ταχύτερο δυνατόν.

Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η.

Δωρεάν εμβολιασμοί όσον αφορά τους ενήλικες:

Άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1970 θα πρέπει να εμβολιαστούν με 2 δόσεις (για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα), εφόσον δεν έχουν ιστορικό νόσησης ή εμβολιασμού ως ρουτίνα (με τουλάχιστον 2 δόσεις)

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε κατοίκους ή δημότες του Δήμου, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

  • Καραΐσκάκη 4 Τριανδρία στα τηλ. 2313318643 και 2313318644
  • Μοναστηρίου 53- 55, 3ος όροφος στα τηλ. 2310509020 και 2310509053