Περιοχή
Ανατολικά

Διεύθυνση
Μεταμορφώσεως 7-9, Καλαμαριά