Απαγορεύεται η καύση εντός των χωρικών ορίων της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα εκδηλωθούν με άνεμους έντασης από 5 έως και 8 μποφόρ.

Τη σχετική ανακοίνωση πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου. «Κατ εφαρμογή των διαλαμβανομένων της 9ης/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021), δεν δύναται να χορηγήσει άδεια για διενέργεια οιασδήποτε καύσης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον ενημερώνει η ΠΥ Πολυγύρου για τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων-περιπολιών προς διαπίστωση της τήρησης της συγκεκριμένης απαγόρευσης.