Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 24 h
Χρεώσεις: 1η ώρα 4,00 €, 2η ώρα 3,30 €
Κάθε επόμενη: 2,20 €
24ωρο: 22 €
Μηνιαία: Από 120€ – 210 €
Θέσεις: 1100