Τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών Νο 20 και Νο 57 του ΟΑΣΘ, μετά από απόφαση της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Επιπλέον, προβλέπεται και η μετονομασία των λεωφορειακών γραμμών. Συγκεκριμένα, το Νο 20 «Μενεμένη – Ερμού» θα μετονομαστεί σε «Μενεμένη – Αριστοτέλους» και το Νο 57 «Ερμού – Ασβεστοχώρι – Δ/ση Χορτιάτη» σε «Αριστοτέλους – Ασβεστοχώρι – Δ/ση Χορτιάτη».

Συνοπτική εικόνα

Τα λεωφορεία διερχόμενα επί της οδού Εγνατίας, αντί να στρίβουν δεξιά επί της οδού Δραγούμη και να ακολουθούν την πορεία: Δραγούμη → Ερμού (Τερματική Στάση Ερμού) → Βενιζέλου, θα συνεχίζουν στην Εγνατία και θα στρίβουν δεξιά στο πέταλο της Αριστοτέλους (Τερματική Στάση Αριστοτέλους) και διασχίζοντας το, θα στρίβουν αριστερά επί της Εγνατίας μέσω του σηματοδοτημένου κόμβου.

Αναλυτικότερα

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από τις 15 Απριλίου ισχύουν οι παρακάτω αλλαγές:
1. Τροποποίηση της διαδρομής μετάβασης των Λ.Γ. Νο 20 & Νο 57, ως εξής: ….(υφιστάμενη διαδρομή) – Εγνατία – Πλ. Αριστοτέλους – Αναστροφή στο «πέταλο» της Πλατείας και πραγματοποίηση τερματικής στάσης. Καταργείται το τμήμα διαδρομής Ίωνος Δραγούμη – Ερμού – Βενιζέλου.
2. Τροποποίηση της διαδρομής επιστροφής των Λ.Γ. Νο 20 & Νο 57, ως εξής: «Πέταλο» της Πλατείας Αριστοτέλους – Εγνατία – ….(υφιστάμενη διαδρομή).
3. Την μετονομασία της Λ.Γ. Νο 20 «Μενεμένη – Ερμού» σε «Μενεμένη – Αριστοτέλους» και της Λ.Γ. Νο 57 «Ερμού – Ασβεστοχώρι – Δ/ση Χορτιάτη» σε «Αριστοτέλους – Ασβεστοχώρι – Δ/ση Χορτιάτη».

πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ